Tietosuojaseloste | Privacy policy | Политика конфиденциальности

 

Organized Finn:n markkinointi- ja asiakasrekisterin tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Organized Finn, Y-tunnus: 2942567-8 Kuuvuorenkatu, 19 | 20540 Turku

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Ksenia Virtanen

info@organizedfinn.com

3. Rekisterin nimi ja rekisteröidyt

Organized Finn, ammattijärjestäjän palvelut. Käsittelemme rekisterissä asiakkaidemme sekä potentiaalisten asiakkaidemme ja näiden edustajien henkilötietoja.

4. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena perusteena on yrityksen asiakkaan ja yrityksen välinen asiakassuhde, asiakkaan suostumus (kuten uutiskirjeen tilaaminen), asiakkaan antama toimeksianto tai muu asiallinen yhteys. Henkilötietoja voidaan käsitellä asiakassuhteen, asiakaspalvelun ja niihin liittyvän viestinnän ja markkinoinnin hoitamisen, toteuttamisen, kehittämisen ja seurannan vuoksi. Asiakkaiden henkilötietoja käsitellessään Organized Finn noudattaa henkilötietolakia, lakia yksityisyyden suojasta, tietoturvasta sekä muuta tietosuojaan liittyvää lainsäädäntöä ja hyvää tietojenkäsittelytapaa.

5. Rekisterin tietosisältö

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:

Nimi

Sähköpostiosoite

Kotikäynti- ja verkkokauppa-asiakkailta myös:

Osoite

Puhelinnumero

Tilaustiedot

Organized Finn -sivustolla käytetään evästeitä, kuten lähes jokaisella verkkosivulla. Evästeet auttavat kohdistamaan palvelut kävijöiden tarpeita paremmin palveleviksi. Sivujen kävijätietoja tilastoidaan Google Analytics -palvelun avulla. Se kerää kävijätietoja kuten IP-osoitteen ja sivustokäynnit (mutta ei yksilöi, kuka kävijä oli). Facebookin pikseli tunnistaa kävijän, jos hän on kirjautuneena Facebookiin. Tämä tarkoittaa, että voit Organized Finn-sivuilla käynnin jälkeen nähdä Facebookissa Organized Finn-sivuston tuotteen mainoksen. Sivuston ylläpitäjille ei tule tietoa siitä, kuka sivuilla kävi.

Uutiskirjeiden lähettämisessä käytettävä palvelu MAILCHIMP kerää kunkin käyttäjän kohdalta tietoa siitä, millä sivuilla hän on käynyt, mitä sähköpostia klikkasi ja mitä viestejä avasi. Näitä tietoja käytetään siihen, että Organized Finn osaa kohdistaa viestintänsä uutiskirjeiden tilaajien tarpeita palveleviksi. Niiden avulla listoilta myös osataan postaa ne, jotka eivät reagoi viesteihin. Näin heidän sähköposteihinsa ei lähde turhia viestejä. Yhteydenottolomakkeella yhteyttä ottavan sähköpostiosoite jää Organized Finn-sivustolle yhteydenpitoa varten. Viestin lähettävää ei koskaan liitetä uutiskirjeen tilaajaksi ilman hänen suostumustaan.

6. Rekisterin tietolähteet

Nimi- ja muiden yhteystietojen kerääminen perustuu asiakassuhteeseen tai muuhun yhteyteen Organized Finn:n. Keräämme tietoja sopimuksenteon yhteydessä, rekisteröityessäsi tai kun käytät Organized Finn:n palveluja. Keräämme siis henkilötiedot pääasiassa sinulta itseltäsi.

7. Rekisteröityjen ryhmät

a) Henkilö on tilannut ilmaista aineistoa Organized Finn -sivustolta ja samalla yrityksen ilmaisen uutiskirjeen tai

b) Henkilö on Organized Finn -yrityksen asiakas muusta yhteydestä (esim. kotikäynnit)

8. Tietojen luovutus

Tietoja ei luovuteta Organized Finn-yrityksen ulkopuolelle markkinointi-, myynti-, mielipide- tai markkinatutkimustarkoituksiin. Tietoja ei luovuteta Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojaus ja henkilötietojen säilytysaika

Kunnioitamme henkilötietojesi luottamuksellisuutta. Rekisteri on talletettu palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuun tietokantaan, johon on pääsy Organized Finn:n valtuuttamilla henkilöillä. Vanhentuneet ja tarpeettomat tiedot hävitämme asiaankuuluvalla tavalla. Säilytämme henkilötietoja vain niin kauan, kun se on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen henkilötietojen käsittelytarkoitusten toteuttamiseksi. Kirjanpitolain tai muun soveltuvan lain velvoitteista johtuen tietoja voidaan joutua säilyttämään edellä mainittua ajanjaksoa pitempään.

10. Rekisteröidyn oikeudet

Sinulla on oikeus milloin tahansa vastustaa henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin.

11. Tietojen säilytys

Tietoja säilytetään vain sen ajan, kun se on asianmukaista eikä henkilötietoja säilytetä pidempään kuin on tarpeen. Sähköpostirekisteriä tarkastellaan säännöllisesti ja listalta poistetaan